Hotels in Aktobe

Aktobe: 93 options found

Select dates so you can see the availability and exact prices.

Kirpichny Village Aktobe 030000,, Aktobe

4.3km from the center of Aktobe
Room in this hotel

ul. Utegen Seitova, 5, Aktobe, Aktobe

3.3km from the center of Aktobe
Room in this hotel

Mira street 5/1 Aktobe,Mira street, Aktobe

6.2km from the center of Aktobe
Room in this hotel

prospekt Abulkhair-Khan 86B, Aktobe

2.6km from the center of Aktobe
Room in this hotel

Ulitsa Brat'ev Zhubanovykh 272 V Aqtobe 030012,Brat'ev Zhubanovykh, Aktobe

5km from the center of Aktobe
Room in this hotel

Prospekt Pobedy 9 A Aktobe 030000, Aktobe

2.9km from the center of Aktobe
Room in this hotel

Abulkhair Khan Avenue 44 Aqtöbe 030019,Abulkhair Khan Avenue, Aktobe

4.6km from the center of Aktobe
Room in this hotel

ulitsa Ayteke-Bi, 44, Aktobe

973m from the center of Aktobe
Room in this hotel

ul. Sankibay Batyr 12L Aktobe 030000,ul. Sankibay Batyr, Aktobe

6km from the center of Aktobe
Room in this hotel

Kunaeva 169 Aqtobe 030000,Kunaeva, Aktobe

2.9km from the center of Aktobe
Room in this hotel

Ul. Brat'ev Zhubanovyh 276A, Aktobe

4.9km from the center of Aktobe
Room in this hotel

дом 22 литер Б, Aktobe, Aktobe

2.1km from the center of Aktobe
Room in this hotel

ulitsa Riskulova, 198, Aktobe, Aktobe

4.6km from the center of Aktobe
Room in this hotel

11 mikrorajon, d 144 B/2 , n.p 4, 030000 Aktobe, Kazakhstan, Aktobe

1km from the center of Aktobe
Room in this hotel

Zhubanov Bratiev 276 Aktobe 030000,Zhubanov Bratiev, Aktobe

4.9km from the center of Aktobe
Room in this hotel

Aktobe, Sankibay Batyr Avenue, 249, Aktobe

2.9km from the center of Aktobe
Room in this hotel

ulitsa Mangilik, 2, Aktobe

5.7km from the center of Aktobe
Room in this hotel

Green Land, Aktobe, Aktobe

4.5km from the center of Aktobe
Room in this hotel

Abubakir Kerderi st. 11A, Aktobe

6km from the center of Aktobe
Room in this hotel

street Mangilik Ate 2, Aktobe

5.8km from the center of Aktobe
Room in this hotel